„NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA”

Rodzinny konkurs plastyczny dla dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Futomie.  Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat do udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Wielkanocą;
Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia ozdoby wielkanocnej w obrzędowości ludowej;
Integracja dzieci i rodziców. 

Zadanie konkursowe:

Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział dzieci z obu grup wiekowych z przedszkola. Uczestnicy konkursu mają wykonać „Ozdobę Wielkanocną”.

Technika wykonania ozdoby dowolna, mile widziane prace w formie przestrzennej.

Warunki konkursu:

W konkursie udział biorą dzieci wraz z rodzicami.

Praca musi być wykonana wspólnie.

Miejsce i termin składania prac:

Zdjęcia prac przesyłamy do grupy prywatnej przedszkola na Facebooku do 11 kwietnia 2020 roku. Rozwiązanie konkursu i wręczenie nagród po powrocie dzieci do przedszkola.