Wieś jest położona niemal na pograniczu trzech dawnych województw: rzeszowskiego, krośnieńskiego i przemyskiego w południowej części nowego województwa podkarpackiego przy dawnym „trakcie węgierskim” – szlaku handlowym łączącym Węgry i Śląsk z Rusią, biegnącym  z Krosna i Sanoka w kierunku Przemyśla. Leży w urozmaiconym, pagórkowatym  terenie w centrum Pogórza Dynowskiego. Nieustannie się rozwija. W nowe trzecie tysiąclecie wchodzi z nowoczesną infrastrukturą. Jest stelefonizowana i zgazyfikowana. Obiekty użyteczności publicznej posiadają ogrzewanie gazowe. Nowoczesne kotłownie gazowe zapewnią gaz do szkoły, kościoła, plebanii, remizy strażackiej i przychodni zdrowia. Mieszkańcy włączyli się w telefonizację, którą zapewnia Spółdzielnia telefoniczna Łączność.

W celu poprawy warunków gospodarowania przeprowadzono komasację gruntów. Szkoła podstawowa w ostatnich dwóch latach zyskała nową, funkcjonalną salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-kuchennym i nowoczesną kotłownię gazową.

Po oddaniu sali gimnastycznej  z zapleczem do użytku w dniu 17 grudnia 2000 roku propagujemy wśród uczniów gry zespołowe i indywidualne. Największym powodzeniem cieszy się tenis stołowy, halowa piłka nożna i koszykówka. Dobrą promocją tenisa stołowego były II i III Podkarpacka Olimpiada, rozgrywana we wszystkich kategoriach wiekowych oraz I Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego. Wiele pracy w organizację imprez włożyli nauczyciele Teresa Gołda, Piotr Kołodziej i Andrzej Jemioła. Zwycięzcy tych zawodów otrzymali atrakcyjne nagrody i biorą udział w olimpiadzie na szczeblu powiatu i województwa. Nasza szkoła po oddaniu sali jest gospodarzem zawodów gminnych w piłce ręcznej, halowej piłce nożnej i tenisie stołowym. Popularyzacji tej ostatniej dyscypliny służą również spotkania III ligi tenisa stołowego, które rozgrywa u nas LZS – Kąkolówka.

W okresie ferii zimowych od trzech lat organizujemy dla naszych dzieci zimowiska z atrakcyjnymi konkursami i zawodami sportowymi. W okresie ferii i wakacji gościmy również harcerzy i młodzież z innych szkół na oazach i zimowiskach. Organizowanie tych form wypoczynku i wzajemnych kontaktów z naszymi dziećmi umożliwia nowo oddana kuchnia z jadalnią i zapleczem sanitarnym oraz baza noclegowa – własne łóżka i materace. Wypoczynek dzieci organizują od lat panie z klas młodszych z opiekunką harcerzy Joanną Pępek na czele.

Bardzo popularną formą wypoczynku organizowanego zimą, wiosną i latem są kuligi, rajdy rowerowe, wycieczki piesze i autokarowe. Nasi uczniowie bardzo chętnie wyjeżdżają do Mójki, Słonnego, na Wilczak, zwiedzają naszą gminę i sąsiednie skupione w „Dolinie Strugu”. Bardzo popularne są również wycieczki w Bieszczady, Tatry, Pieniny, Góry Świetokrzyskie, do Warszawy, Krakowa, Częstochowy. Przewodzą tym wyjazdom wychowawcy klas.

Sport i turystyka służy rozwojowi zainteresowań uczniów i odciąganiu dzieci od tak modnego dziś telewizora i komputera.

Rozwijamy wśród uczniów zainteresowanie regionalizmem i szacunek do przeszłości oraz ludzi którzy ją współtworzyli. W okresie kryzysu wszelkich wartości i autorytetów uważamy, że trzeba pokazywać wartościowych ludzi i piękne wzory osobowe wśród ludzi żyjących niegdyś w tym środowisku. Służą temu przygotowane wraz z uczniami, nauczycielami, rodzicami i najstarszym pokoleniem gabloty, tablice pamiątkowe, przewodniki oraz Izba Pamięci i Tradycji. Jako dyrektor szkoły i historyk inspiruję i współorganizuję te działania. W naszej izbie gromadzimy dawne narzędzia, naczynia, stroje, fotografie, dokumenty, przedmioty codziennego użytku, prasę i literaturę poświęconą lokalnej społeczności. Wydawane przewodniki poświęcamy naszej „Małej Ojczyźnie”, ludziom, przydrożnym krzyżom i kapliczkom. Propagujemy sylwetki naszych lokalnych bohaterów i twórców w Kurierze Błażowskim i Szkolnym Oku. Uczniowska gazetka wychodzi od dwóch lat pod opieką Krystyny Krywiczanin i cieszy się dużym zainteresowaniem naszych wychowanków.

Od lat organizujemy spotkania z więźniami Obozów Pracy w Niemczech, Sybirakami, żołnierzami II wojny światowej i Armii Krajowej. Są to ludzie z lokalnego środowiska znani naszym uczniom i powszechnie szanowani. Z każdym rokiem jest ich coraz mniej. Odprowadzamy ich na miejsce wiecznego spoczynku. Nasi harcerze, członkowie samorządu uczniowskiego wraz z wychowawcami i opiekunami troszczą się o pomniki, pamiątkowe tablice i groby z okazji rocznicy września, Święta Zmarłych, miesiąca pamięci narodowej i innych rocznic.

Współpracujemy na co dzień z Zespołem Obrzędowym „Futomianie” i kapelą ludową Stanisława Pecki z Futomy. Grupa teatralna „Mała Scena”, zorganizowana przez Krystynę Krywiczanin we współpracy z kierowniczką Futomian Anielą Wielgos opracowała wiele interesujących widowisk obrzędowych i religijnych jak „Trzy córy”, „Zachciało się Zosi jagódek”, „Pastuchy”, „Wieszanie barszczu”, Jasełka. Z okazji 75 rocznicy śmierci Władysława Reymonta we współpracy z kapelą uczniowie zaprezentowali wesele Jagny i Boryny. Prezentują również bajki naszych poetów: Brzechwy, Słowackiego, Mickiewicza, Ch. Peroult jak: Pchła Szachrajka, Świtezianka, Balladyna, Knyps z czubkiem i inne.

Zespół taneczny Chochliki prowadzony od kilku lat przez Małgorzatę Kawę obok tańców dyskotekowych, poloneza prezentuje tańce ludowe. Wizytówką szkoły jest także zespół muzyczny, prowadzony przez Iwonę Bocek reprezentujący szkołę na przeglądach gminnych „Poeci i pisarze dzieciom”, koncertach kolęd i pastorałek i innych. Od wielu lat organizujemy bardzo uroczyście szkolną Wigilię, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki. Młodsze dzieci swoim mamom, babciom i dziadkom prezentują interesujące widowiska bajkowo - muzyczne na które składały się bajki Czerwony Kapturek, Rzepka, Cztery pory roku, Tęcza, Jasełka, Krakowiak, Trojak i inne.

Propagujemy wśród naszych uczniów ochronę środowiska przez udział w konkursach ekologicznych, organizowanych przez stowarzyszenie Wisłok. W ostatniej edycji zajęliśmy VI miejsce w konkursie wojewódzkim na najbardziej ekologiczną szkołę. Duża w tym zasługa opiekunki koła ekologicznego Krystyny Lach oraz Doroty Pociask, Joanny Pępek i Małgorzaty Kawy wychowawczyń klas młodszych.

W szkole działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, współpracująca z Ochotniczą Strażą Pożarną. Nasi uczniowie biorą udział w spotkaniach, pokazach sprawności sprzętu strażackiego, olimpiadach i konkursach. Opiekunką drużyny jest Joanna Pępek.

Współpracujemy na co dzień z Parafią. Ksiądz proboszcz organizuje interesujące konkursy, rozwijające uzdolnienia plastyczne naszych uczniów jak konkurs na najpiękniejszy różaniec, kapliczkę przydrożną, palmę wielkanocną. Nagrodą dla ich uczestników był wyjazd na wycieczki w Bieszczady.

W minionych latach nasi uczniowie odnieśli wiele sukcesów w konkursach plastycznych. Największe osiągnięcie to pierwsza nagroda Małgosi Panek w konkursie wojewódzkim „Poeci i pisarze dzieciom”. Opiekunką koła plastycznego była Ewa Skawińska.

Wspaniałą wizytówką wiejskiego folkloru i kultury ludowej jest Zespół  Obrzędowy Futomianie i kapela ludowa, rozsławiające wieś i gminę Błażowa w kraju i za granicą. Mają miejsce remonty, rozbudowa i porządkowanie obiektów sakralnych – plebanii wraz z otoczeniem, cmentarza wraz z parkingami i drogami dojazdowymi. Powstają nowe kapliczki i kaplica cmentarna.

Włodarze wsi zabiegają o budowę nowej drogi, która jest bardzo zniszczona i nie stanowi najlepszej wizytówki. Czeka na zagospodarowanie nie użytkowany od piętnastu lat odkryty basen kąpielowy.