Doposażenie szkolnej kuchni i pracowni przyrodniczych

Warto czynić starania i pozyskiwać środki ministerialne na doposażenie szkolnych stołówek i pracowni do chemii, biologii, geografii, przyrody i fizyki szczególnie w mniejszych wiejskich szkołach, w których liczy się każda kwota. W naszej szkole od dwóch lat czyniliśmy starania o pozyskanie środków w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” i z rezerwy budżetowej na doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych. Pierwszy z projektów był finansowany w 80% przy wkładzie własnym 20%, drugi był w 100% finansowany z budżetu państwa. W zeszłym roku szkolnym starania się nie udały. W tym roku szkolnym dyrektor szkoły we współpracy z pracownikami naszej kuchni Zofią Kawalec i Sebastianem Rząsą  oraz nauczycielami chemii, biologii i geografii po raz kolejny złożył projekty do Urzędu Gminy. Tym razem udało się uzyskać kwotę 78 064 zł na doposażenie kuchni i 68 688 zł na zakup pomocy lekcyjnych do klas. W trakcie negocjacji udało się pozyskać kwotę 9 000 zł w ramach rabatu na dodatkowe zakupy  od  nowej szkoły, która dostarcza nam pomoce szkolne w ramach projektu do pracowni szkolnych. Zaopatrująca szkołę firma ze Stalgastu podjęła się również instalacji wszystkich sprzętów i urządzeń, przeszkolenia personelu w ich obsłudze, a także przerobienia i udrożnienia wentylacji, która do tej pory stanowiła raczej element dekoracyjny. W ramach wymiany sprzętu i urządzeń pozyskaliśmy funkcjonalny piec konwekcyjno- parowy, duże okapy wraz z wentylatorami, chromoniklowe szafy z przesuwnymi drzwiami, stoły robocze, zlewy jedno i dwukomorowe, termosy, mikser, gofrownicę, obieraczkę do ziemniaków, mikser, rozdrabniacz do odpadów, krajalnicę,  zestawy garnków, noży i inny drobny sprzęt. Nasz były uczeń Pan Grzegorz Ząbek nieodpłatnie wyremontował szkolną patelnię gazową. Firma Klima przerobiła instalację doprowadzającą gaz do bloku żywieniowego, a elektryk Janusz Świst przerobił instalację elektryczną. Dzięki dużemu zrozumieniu wymienionych fachowców i Tadeuszowi Woźniakowi- współwłaścielowi Klimy ze wszystkimi pracami zdążyliśmy przed pierwszym dzwonkiem.

W ramach drugiego projektu nauczyciele poszczególnych przedmiotów dr Magdalena Wolanin, mgr Renata Gardziel i mgr Krystyna Brzęk wybierali nowoczesne mikroskopy, zestawy do doświadczeń z serii Labol-LAB i do doświadczeń z ciepła, ekrany, video-projektory, telewizory dotykowe, korpusy, układy, modele demonstracyjne, sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne, teleskopy, mapy, zestawy gleb, stojaki i wieszaki na mapy, multimedialne pracownie przyrodnicze, zasilacze, mierniki cyfrowe, zestawy elektroniczne, zestawy do badań i inne pomoce, których nie jestem w stanie wymienić.

 

Kiedy w naszej szkole funkcjonował wolontariat studencki. Studenci realizowali pojedyncze lekcje z chemii, biologii, fizyki, informatyki, przyrody, ekologii. Prezentowali programy „Młody Nobel dla uczniów naszej szkoły, wszystkich szkół z naszej gminy i gmin sąsiednich. Kiedy przyjeżdżał EKOSKOP z Rzeszowa i prezentował podobne zajęcia oparte o różne doświadczenia, eksperymenty, innowacje. Brałem udział w tych przedsięwzięciach jako baczny obserwator i marzyłem, żeby odpowiednio wyposażyć szkołę i zachęcić moich nauczycieli z pasją do tego typu zajęć z aktywnym udziałem uczniów. W obecnej obsadzie kadry nauczycieli jest grupa pedagogów, która sprosta tym wymogom i sprawi, żeby lekcje i zajęcia pozalekcyjne były ciekawe, inspirujące, zachęcały uczniów do rozwoju kreatywności i rozbudzania zainteresowań. Będę nadal wspierał i nagradzał takie postawy łamiące dotychczasowe schematy, że chemia czy biologia jest trudna i uczniowie się ich obawiają.

 

Korzystając z okazji chciałem podziękować za wsparcie moim nauczycielom i pracownikom kuchni jak również sekretarzowi gminy Wiesławowi Wani i Pani Jadwidze Odój za daleko idącą pomoc i wsparcie przy przesyłaniu i rozliczaniu tych projektów, a także Pani kierownik ZOPO  Agnieszce Wandas za wsparcie i zrozumienie przy poszukiwaniu wkładu własnego w kwocie 16 000 złotych przy projekcie „Posiłek w szkole i w domu. Pozyskany sprzęt do kuchni pozwoli podnieść standard naszego wyposażenia. Będzie służył nie tylko naszej szkole, ale także szkołom w Piątkowej, Białce i Lecce do których dostarczamy obiady.

 

Zdzisław Chlebek

Szkoła Podstawowa

- boiska szkolne (trawiaste i asfaltowe)
- sala gimnastyczna
- multimedialna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu
- Izba Pamięci 
- biblioteka szkolna
- stołówko – jadalnia

O szkole

Szkoła jest atrakcyjną dla uczniów placówką edukacyjną o niepowtarzalnym obliczu. Szkoła kształci na wysokim poziomie, który gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do następnego etapu edukacji oraz życia we współczesnym świecie. Integruje rodziców wokół wspólnej koncepcji wychowania dzieci. Jest znaczącym elementem środowiska lokalnego.

Szkoła zapewnia:

wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

liczne zajęcia pozalekcyjne

rozwijanie zainteresowań w szkolnych klubach

ciekawe imprezy środowiskowe

Młodzieżowa grupa teatralna "PRETEKST"

W szkole działa grupa teatralna, którą prowadzą osoby zaangażowane w pracę Fundacji Pomocy Dzieci i Młodzieży BARKA. W chwili obecnej do grupy należy 45 osób zarówno ze Szkoły Podstawowej z Futomy jak i z Gimnazjum w Błażowej.

Zajęcia pozalekcyjne

W szkole realizowane są dodatkowe zajęciach w ramach programu wyrównywanie szans, na których uczniowie mają możliwość rozwijania talentów plastycznych, muzycznych, sportowych i tanecznych. W ramach koła informatycznego uczniowie poznają różne programy edukacyjne i użytkowe tworząc w nich teksty, tabele, rysunki, prezentacje, a także przygotowują artykuły do szkolnej gazetki.

W naszej szkole ma siedzibę Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Barka, która zainicjowała wiele pożytecznych akcji. Uczniowie szkoły mieli okazję uczestniczenia w wielu ciekawych wycieczkach i brali udział w różnych przedstawieniach.