Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący – Jan Pępek

Z-ca Przewodniczącego - Nikola Maciołek

Członek - Jakub Mazur

Członek – Katarzyna Korbecka