Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący – Artur Panek

Z-ca Przewodniczącego - Kacper Chyłek

Skarbnik - Igor Ciągło

Sekretarz – Patrycja Maciołek