Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący - Maciej Wielgos

Z-ca Przewodniczącego - Anna Mazur

Skarbnik - Karolina Dudek

SekretarzJoanna Głogowska

Członek - Katarzyna Maciołek