Z. Chlebek – dyrektor, nauczyciel historii i przyrody
A. Socha – wychowawczyni oddziału przedszkolnego 
E. Skawińska – wychowawczyni oddziału przedszkolnego 
ks. J. Czaja – nauczyciel religii
ks. Sz. Wiśniewski – nauczyciel religii
M. Kawa-Chlebek – wychowawczyni klasy I
I. Bocek  – nauczycielka przyrody i muzyki
D. Sieńko–Domin - wychowawczyni klasy III, Edukacja dla bezpieczeństwa
G. Kruczek – nauczyciel informatyki i techniki
T. Gołda – nauczycielka WF-u
M. Strutyńska-Kopyć - nauczycielka j. angielskiego
A. Maciołek - nauczycielka j. angielskiego
A. Groszek – nauczyciel matematyki
K. Litwin - nauczycielka j. polskiego
E. Szumska - nauczycielka j. polskiego
M. Błach - nauczycielka j. polskiego
L. Baj – nauczycielka plastyki
W. Chmiel – nauczycielka plastyki
R. Maciołek – nauczycielka j. niemieckiego
K. Brzęk - nauczycielka geografii, historii
M. Wolanin - nauczycielka biologii
J. Wantuła – nauczyciel fizyki
S. Więcek - nauczycielka chemii
R. Gardziel - nauczycielka chemii
K. Szul - pedagog
S. Więcek - pedagog