Na witrynie dostępne są następujące szkolne dokumenty:

* Statut Szkoły
* Program Profilaktyczny Szkoły
* Ceremoniał Szkolny
* Plan Wychowawczy Szkoły
* Wizja i Misja Szkoły
* Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Szkoły

Dokumenty są dostępne w menu po lewej stronie strony. Aby je móc otworzyć potrzebny jest program do odczytania plików pdf (np. Adobe Acrobat Reader lub Foxit Reader).